წარმოება

ქართული ღვინის მწარმოებელი ქარხანა (ქარხანა) აგუნა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, ქართულ ენაზე: SezRuduli Pasuxismgeblobis Sazogadoeba “აგუნა” რეგისტრირებულია საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე # 200/0003-შ.პ. ს. / საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204487082 (No 07159). იურიდიული მისამართი: თბილისი, თაბუკაშვილის ქ. 19, საქართველო
საწარმოო ობიექტები კონცენტრირებულია უშუალოდ მარანში გურჯაანში. მეღვინეობის პროდუქცია მაღალხარისხიანი მშრალი და ნახევრად ტკბილი ქართული ღვინოა, რომელიც კახეთის ყურძნის ჯიშებიდან ტრადიციული ტექნოლოგიური სქემის მიხედვით იწარმოება დამატებითი საღებარი ნივთიერებების, დუღილის ან ალკოჰოლის დასაჩქარებლად ნივთიერებების დამატების გარეშე.
ჩვენ ვგეგმავთ, რომ დაიწყოს წარმოების ძლიერი პოზიციები: კონიაკი, ჭაჭა. ცქრიალა ღვინო შესაძლებელია. ასევე, აგუნას სავაჭრო სახლი გთავაზობთ ქვევრში კახური გზით უძველეს შენობაში ღვინის წარმოების შესაძლებლობას.

ჩვენ ვაწარმოებთ რამდენიმე კოლექციას სხვადასხვა ბაზრებზე:
1. “კოლექციონერის” ღვინის კლასი დაძველებული ექსკლუზიური ღვინოა, მომხმარებელთა საშუალო და უმაღლესი კლასისთვის, ასევე რესტორნებისა და სასტუმროებისთვის. რეკომენდირებული საცალო ფასი ერთეულის წარმოების MRP $ 30 .
2. პრემიუმ ღვინის კლასის ასაკის ღვინო საშუალო კლასის მომხმარებლებისთვის, ასევე რესტორნებისა და სასტუმროებისთვის. რეკომენდირებული საცალო ფასი ერთეულის წარმოების არის MRP $8 to $ 16.
3. სტანდარტული ღვინის კლასი არის მაღალი ხარისხის მასალისგან დამზადებული ღვინო, რომელიც განკუთვნილია მომხმარებელთა ფართო სპექტრისთვის. რეკომენდირებული საცალო ფასი მდე MRP $8. “სტანდარტული” ღვინის კლასი გულისხმობს ცალკე სასაქონლო ნიშნის შექმნას.

აგუნას სავაჭრო სახლში ყველა ეტაპზე თანამედროვე მენეჯმენტის დანერგვის გამო, მთელი საწარმოო ციკლის მკაცრი კონტროლი და მზა პროდუქციის განაწილების ჯაჭვი. ნედლეულის გადაჭარბებასთან დაკავშირებული რისკების შემცირების მიზნით, მცენარეს ღვინის მასალების დამუშავებაც შეუძლია. ეს იმ ყურძნის ჯიშებსაც ეხება, რომლებიც საქართველოში ამჟამად არ არის გაშენებული, მაგრამ მათ ამის მნიშვნელოვანი საჭიროება აქვთ.
ხარისხს აკვირდებიან ცნობილი მეღვინის, მევენახეობის აკადემიის მუდმივი წევრის, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორის გაგა ბუიშვილის მეთვალყურეობის ქვეშ მყოფი სპეციალისტები.